Kerkbalans

Kerk en parochie spelen een belangrijke rol in het leven van de mensen in onze dorpen. We delen samen de verantwoording voor opbouw en onderhoud van onze kerkgebouwen en parochies.
Daarom roepen we alle parochianen op om naar draagkracht financieel bij te dragen in een deel van de kosten.
Hiervoor wordt de actie Kerkbalans, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Nederland, ieder jaar in januari gehouden.
Onze collectanten komen dan bij u langs om uw gift, of een toezegging voor een financiële bijdrage, op te halen.

Uw kerkbijdrage kunt u ook overmaken:

 

In 2014 wordt de actie Kerkbalans gehouden van 17 tot en met 28 januari. Het thema is: WAT IS DE KERK MIJ WAARD?

Voor uitvoerige informatie kijk op: www.kerkbalans.nl.

Lees hier de brief van pastoor van Luijk over Kerkbalans 2014.