In onze parochies zijn vele vrijwilligers actief in vele werkgroepen. Het kerkbestuur, werkgroepen, koren, bepaalde acties of allerlei hand- en spandiensten. Zo wordt het samen-kerk-zijn concreet en tastbaar gemaakt. Meedenken, meedoen of mee organiseren, of juist op zoek naar verstilling? Overweegt u dan eens om u aan te sluiten bij één van de vele werkgroepen. Deelname aan een werkgroep biedt u verrijking, contact met mede-kerkgangers, verdieping, of gewoon plezier. Iets voor u? Bel dan met de contactpersonen van de werkgroepen of leden van de kerkbesturen of mail naar parochie@remigiusbenedictus.nl. In een goed gesprek denken we dan graag met u mee!
Door te klikken op de naam van de werkgroep krijgt u de benodigde informatie en de gegevens van de contactpersoon.

 • Liturgie
 • Avondwake
 • collectanten
 • Gezinsviering
 • Kerkversiering
 • Benedictuskoor Teeffelen
 • Remigiuskoor Lithoijen
 • Kinderkoor de Norbertoontjes
 • Koor Voices of Spirit
 • Kosters
 • Lectoren
 • Liturgie/Gebedsdienst
 • Misdienaars
 • Muzikale intermezzo's
 • Catechese
 • Bijbelgespreksgroep
 • Doopvoorbereiding
 • Eerste H. Communie
 • Geloofsgespreksgroep
 • Huwelijks-/Jubileumviering
 • Huwelijksvoorbereiding
 • Kindernevendienst
 • Vormsel
 • Vormsel-plus groepen
 • Gemeenschapsopbouw
 • Begraafplaats
 • Groenonderhoud
 • Kerkbalans
 • Kerkbalans collectanten
 • Klussengroep Lithoijen
 • Koperpoetsgroep
 • Kerststalbouw
 • Parochie kerkledenadministratie
 • Parochie website
 • Restauratie commissie
 • Schoonmaak kerkgebouwen
 • Diaconie
 • Amnesty schrijfgroep
 • Collectanten M.O.V.
 • Contactgroep
 • Lourdescomité
 • M.O.V. Missie Ontwikkelingswerk en Vrede
 • Pater van de Schansfonds
 • Diversen
 • Koenraadtzaal
 • Levensboeken
 • Parochieregisters
 • Planning liturgie
 • Remigiusmuseum