Formulier Aanvraag doop

Lees hier eerst de uitvoerige informatie over dopen in onze parochies.

U kunt een doopviering vastleggen via onderstaand fomulier op deze pagina.

Indien gewenst, kunt u ook telefonisch een doopviering vastleggen bij de contactpersonen van de parochies:
voor Lithoijen: Truus van Kilsdonk, tel. 0412.481923
voor Teeffelen: Ine Holl, tel. 0412.481444

Formulier
Voor welke parochie? *
Algemeen
Huwelijkse staat van de ouders? *
Eerste dopeling in gezin? *
Gegevens van de dopeling
Achternaam *
Doopnamen *
Roepnaam *
Geboortedatum *   (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats *
Geslacht *
De doopdatum wordt vastgelegd in overleg met de doopheer: een priester of diaken.
Vader
Achternaam *
Doopnamen *
Roepnaam *
Geboortedatum *   (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats *
Straat en huisnummer **
Postcode en woonplaats **
Telefoon **
E-mail **
Moeder
Eigen familienaam *
Doopnamen *
Roepnaam *
Geboortedatum *   (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats *
Straat en huisnummer **
Postcode en woonplaats **
Telefoon **
E-mail **
Peter
Achternaam *
Roepnaam *
Meter
Achternaam *
Roepnaam *
Eventueel een opmerking
Opmerking
Wilt u s.v.p. de achternamen, de doopnamen en de roepnamen volledig invullen (ook bijvoorbeeld 'van der', 'van de' enz.)?
Rubrieken aangeduid met een * moeten worden ingevuld.
Als de inhoud voor rubrieken aangeduid met een ** gelijk zijn bij vader en moeder is een tweede invoer niet verplicht (e-mail is nooit verplicht).