Avondwake

In beide parochies is een avondwakegroep gevormd. Deze groep heeft de zorg voor de viering in de kerk op de avond voorafgaande aan de begrafenis of crematie. Vooraf neemt deze groep contact op met de familie om deze gebedsdienst door te spreken, zodat op een eigen manier kan worden stilgestaan bij de persoon van de overledene.

Voor aanvullende informatie over avondwake en uitvaart klik hier