TARIEVEN PAROCHIES H. REMIGIUS EN H. BENEDICTUS      

   

VIERINGEN

Misintentie

€   10,00
Doopviering €   50,00

Huwelijksviering minus 100% bijdrage kerkbalans incl. Remigiuskoor excl. bloemen

€ 350,00

Jubileumviering minus 100% bijdrage kerkbalans incl. Remigiuskoor excl. bloemen

€ 260,00

Jubileumviering voor vereniging incl. Remigiuskoor excl. bloemen

in overleg
Uitvaartdienst met avondwake en kerkhof * € 440,00
Uitvaartdienst en kerkhof * € 340,00
Avondwake * € 200,00
* bovengenoemde diensten zijn incl. 11 maandelijkse gedachtenissen en 1 jaargetijde  
Bijzondere diensten in overleg
Begeleiding naar verder afgelegen begraafplaats of crematorium 
( alleen in speciale gevallen en in overleg met priester)
in overleg

 

BEGRAAFPLAATS

 
Grafrechten enkel / dubbeldiep 20 jaar € 450,00
Grafrechten dubbel breed 20 jaar € 650,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof ( graf ) 20 jaar € 400,00
Rechten plaatsing in urnenmuur/ 1 of 2 urnen 10 jaar € 225,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof (bij plaatsing in urnenmuur) 10 jaar € 200,00


De kosten voor grafdelven worden voorlopig nog in rekening gebracht door de begrafenisonderneming.
Opbrengsten van de collecte uit de avondwake en uitvaartdienst zijn bestemd voor de parochie.
Voor de overledene worden in overleg met de familie een aantal H. missen gelezen.