HISTORIE PAROCHIE H.BENEDICTUS

Teeffelen is volgens de oudheidkundige vondsten, een eeuwenlang bewoond oord. Die bewoning kan worden geplaatst ver voor onze christelijke jaartelling. Duidelijke aanwijzingen zijn aanwezig van vestiging van de Romeinen. Teeffelen telde, zo lezen we in de memoriaal van de parochie, rond het jaar 800, zo'n 400 inwoners. Als vrij vaststaand moet worden aangenomen dat in de periode omstreeks het jaar 1000 het dorp een kerk, een kapel, een vrouwenklooster en twee kastelen bezat. Veel is in onrustige tijden door vijandelijke invallen en grote watersnoodrampen verloren gegaan. De Sint-Elisabethvloed van 1421 was er de oorzaak van dat de kerk werd verwoest. De in stand gebleven kapel werd als parochiekerk in gebruik genomen, tot het jaar 1657. In dat jaar werd de kerk omgebouwd tot een grotere kerk; deze kerk was opgetrokken uit turfsteen. In later eeuwen zijn nog dikwijls veranderingen aan de kerk aangebracht, o.a. het met steen ommetselen van kerk en toren, waardoor de kerk zijn huidige aanzien kreeg.

De kerk heeft sinds 1421 als patroon de Heilige Benedictus Abt. Op één van de torenklokken staat ter bevestiging, "St. Benedictus Patronus Teeffelen" Anno Domini 1635".
Benedictus is de stichter van de orde van de Benedictijnen en wordt beschouwd als de grondlegger van het westerse kloosterleven. Benedictus werd ca 480 te Nursia in het Italiaanse Umbrië geboren. Hij was van adellijke afkomst. Na zijn studies te Rome leidde hij drie jaar lang het leven van een woestijnmonnik in de eenzaamheid van een grot te Subiaco ten oosten van Rome. Vervolgens kwam hij aan het hoofd te staan van een naburig klooster: Vicovaro. Maar na een verijdelde vergiftigingspoging door de monniken daar keerde hij naar Subiaco terug. Daar legde hij de basis voor een aantal kloostergemeenschappen.
Hij stierf 21 maart 547 te Montecassino, in de buurt van Rome. Zijn stoffelijk overschot werd in 653 overgebracht naar St. Benoit-sur-Loire (Frankrijk).