Wie wil mag komen! Zaterdag 8 juni 19.15 uur

Pater John Ononjza benoemd tot pastor Lithoijen

Geachte parochianen van de parochie: H. Nicolaas en H. Remigius,

Er is nieuws over de pastorale bezetting van onze parochies H. Nicolaas en H. Remigius. De bisschop heeft per 1 juli pater John Ononjza benoemd tot pastor voor onze beide parochies.

Pater John Ononjza - is priester van de missiecongregatie van de paters van de Heilige Geest. Pater John Ononjza komt van oorsprong uit Nigeria, en is sinds 2008 in Nederland. Pater John Ononjza is 46 jaar oud en is als priester al vele jaren lid van het pastoraal team van de parochie Sint-Joris in Eindhoven.

Inmiddels maakte het parochiebestuur al kennis met de nieuwe parochiepastor, en dat was van wederzijds beslist een zeer prettige eerste kennismaking. We kijken dan ook uit naar zijn komst op 1 juli 2024 en heten hem nu al van harte welkom.

Bisschop de Korte, heeft per 1 juni vicaris- generaal Lamers tot waarnemend- pastoor en administrator van onze beide parochies benoemd. In de maand juni kunnen wij een beroep doen op priester Geoffrey de Jong.

Geoffrey de Jong zal de missen vieren en bij zijn afwezigheid wordt er voor een andere priester gezorgd. Alle reguliere missen en vieringen gaan gewoon door, volgens het rooster. Hartelijke dank voor uw aandacht.

Namens het bestuur van de parochie H. Nicolaas en H. Remigius

Uitnodiging afscheid pastoor Aarden

Geachte parochianen en dorpsgenoten van de Parochie Heilige Nicolaas en Heilige Remigius,

Namens het parochiebestuur van de parochie Heilige Nicolaas te Lith en de parochie Heilige Remigius te Lithoijen, nodigen wij u van harte uit om op zondag 26 mei om 10.30 uur aanwezig te zijn bij de H. Eucharistieviering ter gelegenheid van het afscheid van pastoor René Aarden. Na afloop bent u van harte uitgenodigd bij de afscheidsreceptie, die de pastoor wordt aangeboden.

Het programma is als volgt:

10.30 uur Heilige Eucharistieviering, Antoon coolenplein 3 te Lith

Aansluitend 11.30 uur Receptie in MFA 'De Snoeck', Marktplein 24 te Lith

Wij hopen u op deze dag te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur van de parochie Heilige Nicolaas en Heilige Remigius,
Gerard van Schijndel (voorzitter)
Ton Lansdaal (secretaris)

Pastoor Aarden gaat naar een andere parochie

Een belangrijke mededeling over de pastorale bezetting van onze parochies H. Nicolaas en H. Remigius.

De bisschop heeft onze pastoor R. Aarden gevraagd voor een nieuwe benoeming. Hij heeft daar goed over na moeten denken en uiteindelijk de bisschop laten weten op het verzoek van de bisschop in te gaan en deze benoeming te aanvaarden.

Pastoor Aarden wordt door de bisschop per 1 juni a.s. benoemd tot pastoor van de parochie 'De goede Herder' in Heesch.

Dat is voor ons een onverwachte en belangrijke verandering. Toch begrijpen we wel dat de bisschop juist pastoor Aarden heeft gevraagd voor deze nieuwe en eervolle benoeming.

Uiteraard heeft het bisdom voorzien in een opvolger voor pastoor Aarden. De bisschop benoemd per 1 juni vicaris-generaal Lamers tot waarnemend-pastoor van onze beide parochies. In de maand juni wordt het praktische pastoraat verzorgd door priester de Jong. We zijn blij met zijn bereidheid. Per 1 juli benoemt de bisschop een eigen priester voor onze beide parochies, daarover volgt spoedig nadere informatie.

Als parochiebestuur hebben we er alle vertrouwen in dat we, ondanks het vertrek van onze zeer gewaardeerde pastoor, met vicaris-generaal Lamers als waarnemend-pastoor en de per 1 juli nieuw te benoemen eigen priester, pastoraal sterk de toekomst in gaan.

Het parochiebestuur.

Parochie H. Nicolaas