Bijzondere parochianen

 

 Erepenning H. Remigiusparochie

De Erepenning heeft de beeltenis van de H. Remigius over wie u kunt lezen elders op onze website.

Hij is gegoten in tin en wordt uitgereikt aan mensen die zich bijzonder hebben ingezet als vrijwilliger in de parochie en waarvoor geen andere eretekens of medailles beschikbaar zijn.

Het is dus een unieke erepenning omdat deze alleen in deze parochie toegekend kan worden.

 
Frans Heeren 6 oktober 2012
Hent Hol 6 oktober 2012
Lyon Prinssen 6 oktober 2012
Maria Peters 23 maart 2013
Riek Koelen 27 juni 2013
Harrie Tiemissen 8 februari 2014
 

 

 

 Paaskaars H. Remigiusparochie

De Paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Jezus Christus, een teken van leven, licht en warmte.

In onze parochie is het de gewoonte dat de paaskaars als blijk van waardering wordt weggegeven aan een vrijwilliger die veel betekent voor onze parochie.

Het vuur en het enthousiasme willen we zo brandend houden.

 
Wim van der Heijden      2009
Annie Biemans 2010
Mieke Spanjers 2011
Frans en Tonnie Ploegmakers 2012
Cees en Mien van Kilsdonk 2012
Gerard Cornelissen 2013
Johanna Kasbergen 2014
Lyon Prinssen 2015