Misdienaars

We kennen in onze parochies zowel misdienaars als misdienettes. Deze jongens en meisjes assisteren in de eucharistievieringen en woord- en communievieringen.
Eenmaal per twee jaar maken zij een uitstapje.
Heb je zin om misdienaar te worden, neem dan contact op met de contactpersonen van onze parochies.