Lectoren

De lectoren hebben een belangrijke taak bij de weekendvieringen. Zij assisteren de voorganger bij het voorlezen van de lezingen en het uitreiken van de communie.