Kosters

In Lithoijen en Teeffelen bestaat de kostersgroep uit 3 personen welke per toerbeurt het kosterswerk op zich nemen. De koster zorgt voor de benodigde voorbereidingen in kerk en sacristie voorafgaande aan de weekendviering. Ook bij een doopviering, huwelijk en uitvaart verricht de koster een aantal belangrijke taken.