Gezinsviering

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een gezinsviering gehouden rond een thema, dat de kinderen in die periode bijzonder aanspreekt.
Deze viering, met speciaal voor kinderen begrijpelijke teksten, wordt samengesteld door de werkgroep gezinsviering. Kinderen en ouders worden gevraagd actief mee te doen.
Themavieringen zijn o.a. opening van het schooljaar, St. Maarten, kerstviering, Maria Lichtmis, palmpasen en afsluiting van het schooljaar.
Het kinderkoor de Norbertoontjes zal tijdens deze vieringen zingen.
De data van de gezinsvieringen vindt u op de liturgische kalender.