Liturgie/Gebedsdienst

Deze groep parochianen heeft de zorg voor bijzondere vieringen op de kerkelijke feestdagen, de woord- en communievieringen, de gebedsdiensten en vieringen bij bijzondere parochiële gebeurtenissen. Leden van deze groep stellen diensten samen, nodigen bijvoorbeeld een gastkoor uit en werken samen met de pastor of diaken om tot een verantwoorde en aansprekende liturgie te komen.