Liturgie

Het samenkomen voor gebed, het vieren van de Eucharistie vormt de bindende kracht van onze geloofsgemeenschap. "Doe dit tot mijn gedachtenis", zei Jezus. En heel de Joods-Christelijke traditie leert ons dat het samenkomen van Christenen in de kerk een opdracht is waar wij allen voor staan. Verschillende groepen en personen zetten zich met grote ijver in voor levende erediensten, trouw aan de traditie, open voor wat deze tijd vraagt.